Braver Dogs

Beteende Program

SISTA ANMÄLNINGSDAG HAR UTLÖPT

Vi lär och tränar tillsammans! 

6 månaders fortbildning och stöd för dig som vill förstå och förändra komplex beteendeproblematik!

Fördjupning och stöd i 6 månader tillsammans med Milene

BeteendeProgrammet 2024

Träningsläger hos Milene

3 dagars TräningsLäger hos Milene i Värmland, den 4e till  7e juli.

Du kan delta med eller utan egen hund.

Resa, kost och logi ingår ej; ombesörjs av deltagarna själva.

Månadsmöten på zoom

En onsdagskväll i månaden ses vi på ett gemensamt zoom möte som startar kl 19.00 och pågår i ca 2 timmar.

Datum för våra möten är 10 april, 22 maj, 12 juni, 31 juli, 21 augusti och 18e september

Alla möten spelas in, så om du skulle missa ett möte kan du se det efteråt.

Diplom

Vi programmets slut - förutsatt att dina uppgifter godkänts, att du gått igenom programmets läromaterial samt deltagit i TräningsLägret - får du ett diplom.

Diplomet är ett utbildningsbevis på att du genomfört programmet samt uppfyllt programmets närvarokrav och kunskapstest.

6 månaders program

Programstart den 1a april och programmets sista officiella dag är den 30e september, 2024.

Vid programmets slut får du möjlighet att fortsätta som betalande medlem i Målcirkeln med fortsatt tillgång till allt läromaterial och vårt digitala klassrum för fortsatta diskussioner och stöd. 

Milenes medlemskap

Medlemskap i Braver Dogs Målcirkel ingår under hela programmet.

I Målcirkeln finner du läromaterial och som medlemsförmån får du bl.a. tillgång till Braver Dogs Hanteringskurs utan extra kostnad. Läs mer om Målcrirkeln här.

Digitalt klassrum

Vi har ett digitalt klassrum i Målcirkeln där vi diskuterar, du kan ställa frågor och få stöd i ditt arbete som beteendeutredare samt få feedback på träning.

Självklart är allt som diskuteras konfidentiellt och endast ni som går BeteendeProgrammet kommer in i vårt klassrum.

Informationen uppdateras här löpande!

Programmets innehåll

INLÄRNING & BETEENDETS ABC

Fördjupa din kunskap om inlärning och beteendets ABC samt hur det hjälper oss när vi arbetar för att ändra problemskapande beteenden hos hund.

LOCKANDE

Du kommer få arbeta praktiskt och använda lockande både för att bygga beteenden och för fysträning.

ICKE LINJÄR SHEJPING

Du lär dig fördelarna med icke linjär shejping och felfri inlärning samt att tillämpa detta i din egen träning och i ditt arbete med kunder. 

FÖRGIFTADE SIGNALER

Förstå hur Förgiftade Signaler fungerar, hur det påverkar i många fall av beteendeproblematik och lär dig hur du rehabilterar beteenden skapade av Förgiftade Signaler. 

KOMPLEX BETEENDEPROBLEMATIK

Exempel på och analys av komplex beteendeproblematik med och utan komorbida diagnoser.

KUNDBEMÖTANDE & KONSULTATIONER

Vilken är din ideala kund och varför? Hur bemöter du dina kunder på bästa sätt? Vad kan du göra - och vad bör du inte göra - för att öka chansen att dina kunder lyckas? Hur samlar du in information på bästa sätt?

PROCESS FÖR BETEENDEFÖRÄNDRING

Förstå vilka möjligheter som finns för beteendeförändring, för och nackdelar, vad alternativen betyder ur hundens perspektiv, samt hur du tillämpar dem.

SAMARBETEN MED SPECIALISTER

Komplexa fall kräver att specialister samarbetar. Lär dig hur ett väl fungerande teamarbete kan se ut och vilka svårigehterna kan vara. 

BETEENDE-MEDICIN

Förstå varför, när och hur man kan behöva komplettera träning med beteende-medicinerna för att främja livskvalitet och skapa positiv förändring i beteende hos hund.

TTOUCH TRÄNING

Du kommer få lära dig olika sätt som TTouch Träning kan användas för att skapa positiv förändring. Det finns endast 2 stycken certifierade TTouch Instruktörer i Sverige och Milene är en av dem.

OBSERVATION & RÖRELSEANALYS 

Kunskap om hundens normala rörelsemönster, att känna igen vanligt förekommande rörelsestörningar och tillämpa denna kunskap vid beteendeföränding.

VALMÖJLIGHET, FRIVILLIGHET & TVÅNG

Vad säger forskningen, hur fungerar Valmöjlighet, Frivillighet & Tvång rent praktiskt och vad betyder det för oss när vi arbetar för att förändra problemskapande beteenden hos hund!

Rehabilitera LjudRädsla

Lär dig träna med 
Braver Dogs nya LjudTräningsSystem

Din huvudlärare

Milene Wallin

Milene som driver Braver Dogs är en certifierad beteendeutredare och TTouch instruktör med specialist-kunskap inom rädsla, separations-problem, stress och panikproblematik.

LÄS MER OM MILENE

Datadriven beteendeförändring

Gaby boijsen

Modulen DATADRIVEN BETEENDEFÖRÄNDRING med Gaby Boijsen handlar om analys, riskminimering, beteendemedicinering och träning vid bitproblematik. 

Vi djupdyker i ett praktiskt exempel som illustrerar samverkan mellan medicinska och beteendemässiga interventioner.

Du får ta del av Gabys arbete med hunden Riff Raff och lär dig bl.a. hur du kan träna med “protected contact” för att minimera riskerna vid bitproblematik samt hur du kan samla data och analysera beteendets ABC i praktiken.

Gaby & Jinx clean.jpeg__PID:51d598b5-fa8c-45e5-bf64-8458e45167d7
a close up of a dog's nose (2).jpeg__PID:34f23a80-93e0-488d-a52d-d6f3d2fa25ab

BAKGRUND

För att förändra aggressiva beteenden hos hund krävs ett analytiskt och systematiskt arbete med stort fokus på säkerhet.

Beteendeutredare behöver guida ägare att träna evidensbaserat och på ett sätt som minimerar riskerna för omgivningen.I fall med komplex beteendeproblematik krävs ofta mer än “bara” träning för att lyckas.

Olika specialister behöver bidra med sin spetskompetens och ansvarar tillsammans med ägaren för att skapa ett välfungerande samarbete mellan alla parter.

Självförtroende i vardag och sport

Eva Lynn Karstensen

I modulen SJÄLVFÖRTROENDE I VARDAG OCH SPORT med Eva Lynn Karstensen får du träningsverktyg som hjälper hundar med utåtagerande problemskapande beteenden.

Vi skapar självförtroende med tydliga, frivilliga träningssystem och övningar där hunden alltid har inflytande och egenkontroll. Eva är norsk och delar av materialet är således på norska.

Eva i mitten.jpeg__PID:ea9c1e6c-eac2-42e0-ae29-9babbe832338
Eva & Fixa smaller.png__PID:ce0f35e5-8258-449e-92dd-e0fb96981f47

BAKGRUND

Utåtagerande beteenden som utfall och skällande är relativt vanliga i både vardagssituationer och hundsport-sammanhang.

Många ägare och deras hundar älskar t.ex. att träna Rally eller Freestyle men ger upp på drömmen om att kunna tävla eftersom hunden blir för frustrerad under träning eller inte klarar av tävlings-miljön.

Mallig optimism

Marie Koenen

I modulen MALLIG OPTIMISM med Marie Koenen lär du dig bland annat övningen MALLGRODAN; ett Gör Det Själv Upplägg för NosAktivering som du sedan enkelt kan komplettera dina egna träningsplaner med.

MALLGRODAN är Nosaktivering i 10 steg som dina kunder kan arbeta självständigt med, parallellt med er beteendeträning.

TräningsUppgift 2, se nedan, handlar om MALLGRODAN och du kommer således även bli coachad av Marie i denna uppgift.

Marie i mitten.jpeg__PID:d96f795a-2e42-4d97-86f2-59e42f653c8f
dog that won the lottery_clipdrop-cleanup.jpeg__PID:45d63b89-c65c-49f6-962c-b88fd10453f3

BAKGRUND

Det kan vara svårt att som beteendeutredare räcka till och både ta fram en solid träningsplan samt coacha ägare i den taktiska implementeringen av träningen och samtidigt också briefa och stötta ägaren så att hen även får till regelbundna berikningsaktiviteter.

Vi vet ju att använda nosen är ett etologisk behov - ett måste -  för våra hundar. Regelbundet, strukturerat nosarbete ombesörjer inte “bara” hundens mentalhygien. Det har även förmågan att både minska frustration och främja optimism; viktiga nycklar när vi arbetar för att förändra problemskapande beteenden hos hund!

Dolda fel i hundens rörelseapparat

Sofia Malmberg

Det är svårt att överskatta hur rörelseproblematik kan påverka hundens beteende.

Fysisk balans främjar mental balans och även det motsatta gäller. Fysisk obalans upplevs ofta aversivt och kan influera hundens beteende negativt.

I modulen DOLDA FEL I HUNDENS RÖRELSEAPPARAT lär Sofia Malmberg oss avslöja vanligt förekommande avvikelser och störningar så vi kan belysa detta och rekommendera att ägare tar det vidare med lämplig specialist.

Sofia kommer även vara med på en del av vår träningshelg i Värmland så vi får också en del praktiskt arbete tillsammans!

Sofia i mitten.jpeg__PID:406ce364-d76e-42bf-9edd-09cc8c94db23
Sofia & Iggy.jpeg__PID:5819c4cb-ac7d-4a9a-ac56-bf7fbc40fd10

BAKGRUND

Det relativt vanligt att hundar med problemskapande beteenden även har andra komorbida diagnoser (samsjuklighet), ofta rörelseproblematik.

Det vara svårt att förstå vad som kom först; det problemskapande beteendet eller rörelseproblematiken?! 

Oavsett finns störningar i hundens rörelseapparat måste dessa adresseras parallellt med vår beteendeträning för att vi ska kunna skapa stabil, positiv, förändring.

Men innan man ens kommit dit måste man så klart först inse att något inte stämmer.

Uppgifter för att uppfylla kunskapstest 

TräningsUppgift 1 

Du tränar själv

I TräningsUppgift 1 kommer du använda lockande för att uppnå ett givet, specifikt mål.

Du tränar själv med en hund, får stöd i ditt arbete inklusive skriftlig feedback en gång i veckan under fyra veckor.

TräningsUppgift 2

Du tränar själv

I TräningsUppgift 2 kommer du träna, spela in och sammanställa 10 steg till en aktiveringsövning.

Du tränar själv med en hund, får stöd i ditt arbete inklusive skriftlig feedback samt slutbedömning.

TräningsUppgift 3

Du tränar med kund

I TräningsUppgift 3 tränar du med en kund under fyra veckor för att uppnå ett specifikt träningsmål. 

Du kan träna på distans eller vara på samma plats som kunden. Du får stöd i ditt arbete och skickar in en träningsuppdatering varje vecka under fyra veckor. 

a happy dog with its happy owner in a training barn with fading lights in the background  (4).jpeg__PID:485ad043-5a02-485b-8da4-5b8f5f306d17

Beteendeutredning

Du tränar med kund

Du arbetar praktiskt med beteendeförändring tillsammans med en kund. Du presenterar dina utvalda tränings-strategier, hur kunden skall tillämpa dem samt motiverar dina val utifrån kundens målsättning och förutsättningar. 

Du kan träna på distans eller vara på samma plats som kunden. Du får stöd i ditt arbete.

Pris och betalningsalternativ

Totalt pris 26,000kr

Anmälningsavgiften är 5,000kr och betalas när du reserverar din plats här på denna sida.

Du kan sedan välja att endera betala resterande 21,000kr två veckor innan programmets start eller att avbetala på 6 eller 10 månader.

Ett 100kr tillägg tillkommer vid varje avbetalning, dvs totalt 600kr för 6 månader och 1000kr för 10 månaders avbetalning. 

Alternativ för avbetalning

Vid avbetalning under 6 månader betalar du 3,600kr i månaden, med början två veckor innan programmets start. 

Vid avbetalning under 10 månader betalar du 2,200kr i månaden, med början två veckor innan programmets start.

Anmälan är bindande. När du bokar och betalar din anmälningsavgift godkänner du våra Köpevillkor.

Braver Dogs

BeteendeProgram 2024

5 000 kr

BeteendeProgrammet

Frågor & Svar

Här samlar vi vanliga frågor och svar.

Om du har en annan fråga maila oss på hej@BraverDogs.com!

Med reservation för ändringar, felskrivningar och slutförsäljning.