Braver Dogs

BeteendeProgram

Fördjupning, fortbildning och stöd för dig som arbetar med att förändra problemskapande beteenden hos hund!

Vi lär och tränar tillsammans i 6 månader!

Fördjupning och stöd i 6 månader tillsammans med Milene

BeteendeProgrammet 2024

Träningsläger hos Milene

3 dagars TräningsLäger hos Milene i Värmland, den 4e till  7e juli.

Du kan delta med eller utan egen hund.

Resa, kost och logi ingår ej; ombesörjs av deltagarna själva.

Månadsmöten på zoom

En onsdagskväll i månaden ses vi på ett gemensamt zoom möte som startar kl 19.00 och pågår i ca 2 timmar.

Alla möten spelas in, så om du skulle missa ett möte kan du se det efteråt.

Diplom

Vi programmets slut - förutsatt att dina uppgifter godkänts, att du gått igenom programmets läromaterial samt deltagit i TräningsLägret - får du ett diplom.

Diplomet är ett utbildningsbevis på att du genomfört programmet samt uppfyllt programmets närvarokrav och kunskapstest.

6 månaders program

Programstart den 1a april och programmets sista officiella dag är den 30e september, 2024.

Vid programmets slut får du möjlighet att fortsätta som betalande medlem i Målcirkeln med fortsatt tillgång till allt läromaterial och vårt digitala klassrum för fortsatta diskussioner och stöd. 

Milenes medlemskap

Medlemskap i Braver Dogs Målcirkel ingår under hela programmet.

I Målcirkeln finner du läromaterial och som medlemsförmån får du bl.a. tillgång till Braver Dogs Hanteringskurs utan extra kostnad. Läs mer om Målcrirkeln här.

Digitalt klassrum

Vi har ett digitalt klassrum i Målcirkeln där vi diskuterar, du kan ställa frågor och få stöd i ditt arbete som beteendeutredare samt få feedback på träning.

Självklart är allt som diskuteras konfidentiellt och endast ni som går BeteendeProgrammet kommer in i vårt klassrum.

Informationen uppdateras här löpande under hösten!

Programmets innehåll

INLÄRNING & BETEENDETS ABC

Fördjupa din kunskap om inlärning och beteendets ABC samt hur det hjälper oss när vi arbetar för att ändra problemskapande beteenden hos hund.

LOCKANDE

Du kommer få arbeta praktiskt och använda lockande både för att bygga beteenden och för fysträning.

ICKE LINJÄR SHEJPING

Du lär dig fördelarna med icke linjär shejping och felfri inlärning samt att tillämpa detta i din egen träning och i ditt arbete med kunder. 

FÖRGIFTADE SIGNALER

Förstå hur Förgiftade Signaler fungerar, hur det påverkar i många fall av beteendeproblematik och lär dig hur du rehabilterar beteenden skapade av Förgiftade Signaler. 

KOMPLEX BETEENDEPROBLEMATIK

Exempel på och analys av komplex beteendeproblematik med och utan komorbida diagnoser.

KUNDBEMÖTANDE & KONSULTATIONER

Vilken är din ideala kund och varför? Hur bemöter du dina kunder på bästa sätt? Vad kan du göra - och vad bör du inte göra - för att öka chansen att dina kunder lyckas? Hur samlar du in information på bästa sätt?

PROCESS FÖR BETEENDEFÖRÄNDRING

Förstå vilka möjligheter som finns för beteendeförändring, för och nackdelar, vad alternativen betyder ur hundens perspektiv, samt hur du tillämpar dem.

SAMARBETEN MED SPECIALISTER

Komplexa fall kräver att specialister samarbetar. Lär dig hur ett väl fungerande teamarbete kan se ut och vilka svårigehterna kan vara. 

BETEENDE-MEDICIN

Förstå varför, när och hur man kan behöva komplettera träning med beteende-medicinerna för att främja livskvalitet och skapa positiv förändring i beteende hos hund.

TTOUCH TRÄNING

Du kommer få lära dig olika sätt som TTouch Träning kan användas för att skapa positiv förändring. Det finns endast 2 stycken certifierade TTouch Instruktörer i Sverige och Milene är en av dem.

OBSERVATION & RÖRELSEANALYS 

Kunskap om hundens normala rörelsemönster, att känna igen vanligt förekommande rörelsestörningar och tillämpa denna kunskap vid beteendeföränding.

VALMÖJLIGHET, FRIVILLIGHET & TVÅNG

Vad säger forskningen, hur fungerar Valmöjlighet, Frivillighet & Tvång rent praktiskt och vad betyder det för oss när vi arbetar för att förändra problemskapande beteenden hos hund!

Gör en intresseanmälan!