Braver Dogs

Kaxig & Orädd

FÖREBYGG LJUDRÄDSLA
HOS DIN HUND!

Fyll i dina detaljer nedan för att anmäla ditt intresse!

Jag håller på att utveckla
nya sätt att träna för att
förebygga LjudRädsla!

Självklart styr hunden själv träningen som så klart
också är rolig för både
dig och din hund! 

Kaxig & Orädd

Frågor & Svar

Här samlar vi vanliga frågor och svar.

Om du har en annan fråga maila oss på hej@BraverDogs.com!